Vizualita a Branding vianočného večierku pre zamstnancov Eset-u ma vážne pobavili..))
Ešte nikdy som sa tak dobre nezasmial pri ilustrovaní situácií, ktoré môžu nastať v dobrej nálade na vianočnom večierku..)) - Richard Lang
Project Info

Vytvoriť vizualitu a branding vianočného večierku pre zamestancov Eset-u pútavou formou, ktorá ľudí na záver roka pobavý..))

The Result

Riešením boli ilustrované situácie, ktoré boli vtipne prepojené s wordingom a informovali zamestancov že prichádza vytúžený záver roka..)) "


  • Branding

    60%
  • illustration

    85%
  • ArtDirection

    75%
2
3
3
3