Vianočné darčeky pre zamestnancov esetu potešili ich rodiny aj mňa..))
Na medovine a perníku som si naozaj pochutil..)) - Richard Lang
Project Info

Podstatou zadania bolo vytvoriť pútavé etikety na darčeky. Darčeky odovzádavalo HR odelenie na Vianoce zamestnancom. Idea "antivírový liek v ľudskom svete. Využili sme hlavné prvky vyrtuálneho sveta vizualitu a vtipne adaptovali wording.

The Result

Takto vznikla séria vianočných obalov na chutné darčeky, ktoré potešili zamestancov, ich rodiny a aj mňa


  • Iconography

    95%
  • Branding

    75%
  • ArtDirection

    85%
2
3