Tvorba PF-ky pre ESET bolo komplexné zadanie, ktoré som si užíval od začiatku až do konca..))
Najkrajšie na tomto projekte bolo, že ho klient zobral hneď na prvú, bez absolutného zásahu..)) - Richard Lang
Project Info

Podstatou projektu bolo vytvoriť PF-ku pre Eset, ktorá bude pútavá a zároveň bude odkazovať na veľkú prebiehajúcu kampaň DO MORE. PF-ka a jej hlavné posolstvo sa malo komunikovať na webe aj v printe..

The Result

Na odkomunikovanie som použil neukončený "prebiehajúci" progressbar, ktorý symbolizoval blížiaci sa koniec roku a prepojenie s IT


View Website
  • WebDesign

    90%
  • Branding

    75%
  • ArtDirection

    95%
2
3
3
3
3
3
3
3
3