Navrhnúť pútavú a prehľadnú webstránku pre Telekom s témov, ktorá vás bavý je celkom zábavné..))
Pri návrhovaní som sa zoznámil aj s apkami, ktoré som nepoznal a zdajú sa byť celkom užitočné..)) - Richard Lang
Project Info

Vytvoriť prehľadný, jednoduchý web,ktorý bude pútavou formou prezentovať svet mobilných aplikácií a všetky jeho novinky..))

The Result

Riešením bolo vytvorenie Webu s výraznou typografiou aprehladnými kategóriami..))


View Website
  • Branding

    40%
  • WebDesign

    90%
  • ArtDirection

    65%
2
3